Velg en side
Lindesnes Fyr med banner

Oppdretts­næringen vil innta Sørlandet.
De må stoppes!

Ingen oppdretts­anlegg øst for Lindesnes.
Sørlandet har villaks, sjø­ørret, reke­fiske og en tradisjonsrik kystkultur. Alt dette trues av oppdretts­næring som tjener milliarder mens lokal-miljøene får sykdom, forurensing og risiko for uopprettelige skader på øko­systemet i nærmiljøet.

VÅRE MÅL ER:

  1. å samle tverr­politisk støtte for å gjøre Sørlands­kysten til oppdretts­fri sone.
  2. å bevare Sørlandets villaks og sjø­ørret for kommende generasjoner.
  3. å sikre full åpenhet om lakse­industriens negative konsekvenser for miljøet.
Del oppropet:

Skriv under for å bevare Sørlandskysten oppdrettsfri!

971 signaturer

971

underskrifter

Hvorfor vil vi ikke ha
oppdretts­annlegg på Sørlandet?

1. Villaksen og sjøørreten dør

Lokale oppdretts­annlegg fører til ekstreme mengder lakse­lus som angriper lakse­smolten på vei ut i sjøen. Den angriper også voksen laks og sjøørret.

2. Blega forsvinner!

Det tradisjonsrike sjøørret­fiske fra land med sluk og flue på Sørlandet kan være over. På Vestlandet i områder med oppdretts­anlegg er sjø­ørreten drastisk redusert.

3. Havet forsøples

Et middels stort oppdretts­anlegg forurenser havet som en middels stor by, med myndighetenes velsignelse. Konsekvensen er redusert arts­mangfold og døde fiske­felt for reker, som en følge av lovlig (!) dumping av luse­middel i sjøen.

4. Skjærgården reduseres og skader lokal friluftsbasert turistnæring

Oppdrettsindustrien har søkt om å tablere seg rett i ”indrefileten” av skjærgården vår. Det er her vi fisker sjøørret, dorger etter makrell og fisker villing med bunnsnøre.

5. Grotesk dyrevelferd gjør at 100 millioner fisk dør hvert år i norske oppdrettsanlegg

¼ av fisken dør underveis i produksjon, og anleggene med høyest dødelighet (over 20%) ligger lengst sør på Vestlandet. Detter er fakta oppdretterne unnlater å informere politikerne om i konsesjons­søknadene.

6. Oppfisking av andre arter for forproduksjon skader økosystemet i havet

Arter i havet som kan brukes som fiskefôr er drastisk redusert. Oppdrettsfisken spiser nå soyabasert fôr fra bl.a. Brasil

7. Økosystemet i havet ødelegges

I Canada og Chile har oppdretts­anlegg hatt massiv negativ påvirkning på øko­systemene

8. Lokale bestander av leppefisk fiskes opp og utryddes

for så å leve et kort og smertefullt liv som rensefisk i lakse­mærene.

Følgende står bak oppropet

Kristiansand jeger- og fiskerforening
Naturvernforbundet i Agder
Norske Lakseelver
Søgne jeger- og fiskeforening
NJFF Vest-Agder