Velg en side

Personvern- og samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

Ved å signere og sende inn ditt for- og etternavn og e-postadresse på oppropet på stoppsykoppdrett.no samtykker til at Kristiansand Jeger- og fiskerforening (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om deg. Personopplysningene det gjelder er ditt fornavn, etternavn og e-postadresse.

Du erklærer at du er informert om og klar over at du når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Samtykket kan trekkes tilbake ved å klikke på lenke for dette i nyhetsbrev eller e-post fra oss eller ved å sende oss en e-post på leder.kjff@gmail.com.

Du erklærer at du er informert om og klar over dine rettigheter som registrert etter personvernforordningen, for eksempel din rett til å kreve innsyn eller retting av dine personopplysninger.

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Kristiansand Jeger- og fiskerforening
Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss, slik som når du melder deg på vårt nyhetsbrev eller signerer en underskriftskampanje, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kristiansand Jeger- og fiskerforening.

Kontaktinformasjon er:

Adresse: Kristiansand Jeger- og fiskerforening, Postboks 162, 4662 Kristiansand S
E-post: leder.kjff@gmail.com
Organisasjonsnr.: 90638650

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på ovenstående e-postadresse.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

    1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: Navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
    2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
    3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på leder.kjff@gmail.com. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en e-post på leder.kjff@gmail.com.

Klager
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer
Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Kristiansand jeger- og fiskerforening
Naturvernforbundet i Agder
Norske Lakseelver
Søgne jeger- og fiskeforening
NJFF Vest-Agder